Какви са особеностите при хоризонталното поставяне на подобрител за заземяване?

Всеки имот има нужда от своите добри основи, както и от подходящи системи за защита от природни явления.

Ако се занимавате със строеж или сте намислили да се нанесете в чисто ново жилище, то би следвало да проучите вариантите за мълниезащитна инсталация. Специализираната фирма, със седалище във Варна, предлага варианти за различни типове сгради, като може да ви предложи и мълниезащитни и заземителни уредби, които можете да разгледате в mylniezashtita.eu. За да се създаде максимално добра защита, по отношение на заземителните уредби, се предлага подобрител за заземяване виж повече, който е специално разработена почва, която има необходимите характеристики за намаляване на земното съпротивление на заземителите.

Какви са особеностите при хоризонталното поставяне на подобрител за заземяване?

Самото поставяне на един подобрител за заземяване се случва, като се направи на първо място изкоп и се заровят електродите, а след това се поставя подобрителя. След това се извършва хидратиране и се измерва полученото съпротивление. Характеристиките на самия подобрител са способност за задържане на влагата, както и антикорозионен ефект, който е много важен за запазване на проводниците и електродите. Създаденият йонообмен с почвата, в която се поставя, се засилва с течение на времето. Има два вида поставяне на подобрител, според типа заземителна уредба – хоризонтално и вертикално. Какви са особеностите при хоризонталното поставяне на подобрител за заземяване?

На първо място се изкопава траншея, която е широка колкото лопата и е дълбока минимум 50 см. Хубаво е да се оформи добре дъното на самата траншея и да се положи заземителния проводник по дължина на траншеята, като той се покрива с подобрителя. На всеки четири метров кабел се поставя 15 кг. подобрител за заземяване. Отгоре се поставя почвата, която е била изкопана преди това, като е добре в нея да няма камъни. Следва овлажняване и трамбоване, като колкото по-добре се трамбова – толкова по-добре за целите на заземителната уредба. Хидратирането се прави с 12 л. вода на всеки пакет от продукта. В страниците на сайта можете да проучите още по-подробно процесът и да прецените как да действате.